Over Ons

De Loodgieter.

TOTALLY AFFORADBLE AND EFFICIENT

“Leid het goed, In 't gemoedt.”

Beaujean & de Vos b.v.

In 1919 is het bedrijf als eenmanszaak gestart en doorgegroeid naar een loodgieters- installatie bedrijf met ongeveer 15 à 20 medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van woningbouw, projecten, laag- en hoogbouw met winkels, kantoren, parkeergarages, utiliteitswerken zoals kantoren, ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen, renovatieprojecten woningbouw in clusters ten behoeve van woningen in het kader van stadsvernieuwing, renovatieprojecten utiliteit zoals kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen.

lootgieter met tekst

BRL 6010 LEGIONELLAPREVENTIE-ADVISERING IN COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES

PER 01-11-2013 IS BEAUJEAN & DE VOS GECERTIFICEERD

project243

Huidigeversie BRL 6010: 2013-04-30 (vervangt eerdere versie 2006-12-06)
BRL6010 vormt de basis voor het afgeven van proces certificaten aan bedrijven zoals installatiebedrijven en installatieadviseurs die zich bezighouden met legionella-preventie-advisering in collectieve leidingwaterinstallaties. Vanaf juli 2011 mogen de, voor een aantal locaties verplichte, risicoanalyses en beheersplannen uitsluitend worden uitgevoerd door BRL 6010 gecertificeerde bedrijven. Daarnaast geldt dat voor alle gebouwen de onderbouwing voor het toepassen van andere beheerstechnieken dan thermischbeheer moet worden gegeven door een BRL 6010 gecertificeerdbedrijf.

Certificatiemerk: KOMO INSTAL

De nieuwbouw- en renovatieprojecten worden zoveel mogelijk als combinatieproject uitgevoerd, waarbij het loodgieterswerk, sanitair, centrale verwarming en mechanische ventilatie als één project wordt uitgevoerd.

De utiliteitsprojecten worden uitsluitend als loodgieterswerken uitgevoerd, inclusief brandvoorzieningen en droge brandleidingen, hydrofoor, warmwatervoorziening met legionella beheersplan en gebouwenbeheersysteem ten behoeve van centrale douchesystemen.

Onze opdrachtgevers zijn: adviesbureaus, aannemers, werktuigbouwkundige installateurs en woningbouwverenigingen.

Loading...